04-06-2021

Regering moet excuses maken voor behandeling Molukkers

Ik hoop dat premier Rutte evenals honderdduizenden landgenoten de serie Molukkers in Nederland: 70 jaar op weg naar huis volgt. Voor velen is deze vierdelige documentaire een eyeopener.
Het leed dat destijds door de Nederlandse regering is veroorzaakt, wordt op niet mis te verstane wijze onder woorden gebracht door direct betrokkenen. Uit de reacties spreekt vooral schaamte voor de mensonterende behandeling van de eerste generatie Molukkers.

Daarbij klinkt het dringende verzoek aan de Nederlandse regering om excuses te maken. Ik roep de premier op hieraan gehoor te geven en het voortouw te nemen om dat in dit herdenkingsjaar te realiseren. De gebrekkige kennis over de geschiedenis van Molukkers in Nederland is vooral te wijten aan de beperkte informatie binnen het onderwijs.

‘Molukkers’ vormen een schraal onderdeel van het curriculum van de koloniale geschiedenis. Het verhullen van dit pijnlijke hoofdstuk uit onze gemeenschappelijke geschiedenis staat in schril contrast tot de uitgebreide aandacht voor andere bevolkingsgroepen die – zij het op een andere manier – eveneens hebben geleden.
Na zeven decennia hebben Molukkers zich gevoegd in deze samenleving.
Ondanks belemmeringen door de regering vanaf 1951 bij schoolkeuze en opleiding van Molukse kinderen, hebben zij in alle geledingen op eigen kracht hun plek gevonden. Voor die zeer stroeve start en het wegkijken van het aangedane leed zou naast excuses en gedegen aandacht in het onderwijs een compensatieregeling exclusief voor Molukkers gepast zijn.


auteur Gesloten Koffers
, co-scenarist telefilm De Punt.

Met dank aan NRC

Het hijsen van de Molukse vlag
Steun Stichting Molukkers bij de Krijgsmacht MBK
Molukkers bij de Krijgsmacht MBK

stichting Molukkers bij de Krijgsmacht is gevestigd te Rotterdam – KvK 74489941
Voor correspondentie molukkersbijdekrijgsmacht@gmail.com

Copyright 2020 @ All rights Reserved Design by MBK Design

Molukkers bij de Krijgsmacht MBK