Over ons

Wie zijn wij

Wij zijn actief- en oud dienende militairen van Molukse afkomst bij de Nederlandse Krijgsmacht.
Onze groep is sinds april 2018 ondergebracht bij de Bond van Wapenbroeders.
Als zijnde de identiteitsgroep “Molukkers bij de Krijgsmacht”.
Sinds de oprichting in 2016 hebben we een autonome interim-bestuursvorm.

Op 3 April 2019 vond de notariële ondertekening van de stichtingsakte plaats.
Vanaf dat moment is de identiteitsgroep MolukkersbijdeKrijgsmacht
afgekort MBK officieel een stichting geworden.
Vanaf aanvang zet het bestuur zich volledig in om de doelstellingen te bereiken.
Het bestuur dankt bij voorbaat onze achterban en iedereen die onze doelstellingen ondersteunen.

Molukse militairen dienst KNIL MBK

Doelstelling

Het eren, respecteren en herdenken van de eerste generatie Molukse militairen
uit het voormalig Nederlands-Indië.
Velen van deze generatie dienden voornamelijk bij het KNIL.
Een kleinere groep diende bij de Koninklijke Marine -Luchtmacht en -Marechaussee.

MBK herdenkt deze eerste generatie op een waardige en respectvolle manier.
Dit doen wij door o.a. kransleggingen bij de nationale herdenkingen
Dodenherdenking 4 mei
Bevrijdingsdag 5 mei
Nationale Veteranendag
Nationale Indië-herdenking 15 Augustus
KNIL herdenking monument Bronbeek

Tevens stellen wij ons als taak de Molukse geschiedenis en herinneringen te bewaren, vast te leggen en door te geven aan de tweede, derde en nu al vierde generatie. Een ieder die hier belangstelling voor heeft heten wij dan ook van harte welkom

Als laatste verzorgen wij ook presentaties en lezingen op het MBO en HBO onderwijs
Op verzoek ondersteunen wij ook Molukse culturele activiteiten.

Kranslegging MBK Indisch monument 2018

Voor wie

Stichting Molukkers bij de Krijgsmacht staat qua naamstelling voor Molukse oud- en actief dienende militairen.
Wij zijn echter van mening dat ongeacht nationaliteit iedereen welkom is
die belangstelling heeft voor onze doelstellingen.
Wij heten dan ook alle oud militairen, veteranen, wapenbroeders, dienstplichtigen,
burgers en sympathisanten welkom in ons midden.

Politiek beleid
De Stichting onthoudt zich van politieke onderwerpen en neemt geen stelling op politiek of activistisch gebied.

Bestuur
Het Interim-bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Daarnaast zijn er 2 bestuursleden.
Het huidige bestuur bestaat uit 5 leden
       Voorzitter: Latoya Hallatu
       Secretaris: Ray van der Schaft-Pelupessy
       Penningmeester: Arthur Dias
       Bestuursleden: Kiki Hattu en Andy Pelupessy

Tevens worden we bijgestaan door een “Raad van Advies”.
Deze bestaat uit leden met diverse achtergronden, kennis en expertise.

 

Ons logo

Logo Molukkers bij de Krijgsmacht

Het logo van MBK is samengesteld uit 3 onderdelen

1 – De Parang en Salawaku
Het kapmes en het schild. De strijdwapens van de Alifuru krijgers.
De Alifuru’s zijn de oorspronkelijke bewoners van de Molukse archipel.
De bevolking uit de binnenlanden van Buru, Seram en de overige eilanden van de Zuid-Molukken.

2 – Het V-teken
Het symbool voor Vrede, Vrijheid en Veiligheid.
Tevens is dit het symbool van het draag-insigne voor Veteranen.

3 – De olijftak
Van oudsher het teken voor Vrede, Verzoening en Hoop.

Molukkers bij de Krijgsmacht MBK

stichting Molukkers bij de Krijgsmacht is gevestigd te Rotterdam – KvK 74489941
Voor correspondentie molukkersbijdekrijgsmacht@gmail.com

Copyright 2020 @ All rights Reserved Design by MBK Design

Molukkers bij de Krijgsmacht MBK