Verslag Kranslegging Indië-Herdenking 15 Augustus 2020

Herdenking Indisch Monument MBK

Verslag Kranslegging Indië-Herdenking 15 Augustus 2020 21-08-2020 Op 15 augustus 2020 heeft de Indië-Herdenking te Den Haag plaats gevonden waarbij tante Non Aponno de krans heeft mogen leggen voor alle militaire slachtoffers en met name voor de KNIL militairen. Veteraan Latoya Hallatu begeleidde tante Non en bracht een militaire ere groet. Namens de stichting MBK […]

Oorlogsslachtoffers uit het voormalig Nederlands-Indië

Oorlogsslachtoffers uit het voormalig Nederlands-Indië 16-08-2020 75 jaar na de capitulatie van het Japanse keizerlijke leger in Nederlands-Indië wordt er vooral stilgestaan bij het einde van de Japanse bezetting van het voormalig Nederlands-Indië. Al die jaren is er echter verheimelijkt dat de oorlogsslachtoffers uit de kolonie het kind van de rekening werden in het naoorlogse […]

Nationale Indië-Herdenking 15 Augustus 1945

Nationale Indië-Herdenking 15 Augustus 1945 15-08-2020 De Nationale Indië-Herdenking zal op 15 augustus 2020 plaatsvinden bij het Indië-monument te Den Haag. Op deze dag zal worden stilgestaan bij het einde van de tweede wereldoorlog voor het koninkrijk der Nederlanden. Wij herdenken alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. De […]

Mooi artikel over Helen Aponno

Mooi artikel over Helen Aponno 11-08-2020 De Posthoorn is met een mooi artikel uitgekomen over Helen Aponno, de dochter van sergeant-majoor KNIL F.A. Aponno. Haar vader was naamgever van de delegatie van Molukse KNIL-militairen die in augustus 1950 naar Nederland kwam om de belangen van de Molukse militairen te behartigen. Deze delegatie-Aponno heeft bijgedragen aan […]

Oproep commissieleden

Oproep commissieleden 11-08-2020 Het bestuur is op zoek naar personen die zich willen inzetten op vrijwillige basis voor onze stichting. Wij zoeken personen die in een van de commissies willen plaatsnemen, meedenken en helpen zaken te realiseren. Het enige wat wij vragen is een goede motivatie, flexibiliteit en dat u onze doelstellingen nastreeft. Mocht u […]

Veteranendag 2020

Veteranendag 2020 02-04-2020 De Stichting Molukkers bij de Krijgsmacht is zoals velen teleurgesteld dat de Veteranendag 2020 niet doorgaat. Uiteraard respecteren wij dit besluit. Hopelijk zien wij u weer op de Veteranendag 2021. Publicatie van het Veteranen Instituut. “Laatste nieuws Veteranendag 2020” Als gevolg van de corona-crisis volgen maatregelen en afzeggingen van evenementen elkaar in […]

Mededeling over de website

Mededeling over de website 07-02-2020 Na onderzoek en vragen over de bereikbaarheid van onze website en contact-pagina is gebleken dat reacties van belangstellenden niet werden ontvangen en dus tijdelijk niet in onze mailbox terechtkwamen. Hierdoor hebben wij als stichting  uw mogelijke vragen of reacties niet kunnen beantwoorden. Onze excuus hiervoor! Inmiddels is deze fout hersteld. […]

Stichting MBK Nieuwjaarswens en Dankbetuiging

Stichting MBK Nieuwjaarswens en Dankbetuiging 02-01-2020 Namens het bestuur van de Stichting Molukkers bij de Krijgsmacht wensen wij u een gezond en gelukkig 2020. De stichting dankt  zijn donateurs, sympathisanten en de achterban voor hun steun en vertrouwen. Wij hopen dit jaar een aantal activiteiten te kunnen realiseren m.b.t. onze doelstellingen. De stichting zal dit […]

Kerstgroet

Kerstgroet 24-12-2019 Langs deze weg willen wij alvast iedereen een prettige kerst toewensen.  stichting Molukkers bij de Krijgsmacht is gevestigd te Rotterdam – KvK 74489941Voor correspondentie molukkersbijdekrijgsmacht@gmail.com Facebook-f Instagram Youtube Copyright 2020 @ All rights Reserved Design by MBK Design

Stichting MBK aanwezig tijdens de Nationale Indië-herdenking in Den Haag

Stichting MBK aanwezig tijdens de Nationale Indië-Herdenking Den Haag 15-08-2019 De stichting Molukkers bij de Krijgsmacht was aanwezig tijdens de Nationale Indie-Herdenking in Den Haag op 15 Augustus.   De aanwezige leden brachten een gezamelijk Militaire Groet bij het monument. Na deze plechtigheid is de afvaardiging van de stichting Molukkers bij de Krijgsmacht naar het […]