De ontslagkwestie

De Molukse militairen legden zich niet neer bij hun ontslag uit militaire dienst. Ze gingen opnieuw naar de rechter over de ontslagkwestie. In eerste instantie stelde de rechtbank hen ook in het gelijk. Het Militair Ambtenarengerecht in Den Haag verklaarde het ontslag nietig.

De Staat tekende beroep aan tegen deze uitspraak bij de Centrale Raad van Beroep. In algemeen werd verwacht dat de Molukkers in hoger beroep ook gelijk zouden krijgen.

Dus werden alle voorbereidingen getroffen om de Molukkers te remilitariseren.
Commandanten werden aangewezen, uniformen lagen klaar en bewakingsobjecten werden aangewezen.
Ook werden er regelingen getroffen om de woonoorden de status van kazernes te geven.

Er was zelfs al een dagorder van de chef van de Generale Staf opgesteld.
Hierin heette hij de Molukse militairen opnieuw welkom in de Koninklijke Landmacht.
Alle voorbereidingen mochten echter niet baten. Want op 4 maart 1952 verklaarde de Centrale Raad van Beroep dat het Ambtenarengerecht niet bevoegd was geweest. Zij hadden niet mogen oordelen  inzake het ontslag. De voor de Molukkers zo gunstige uitspraak van het Ambtenarengerecht werd vernietigd.

De overweging van de Centrale Raad van Beroep was dubieus. Zij stelden dat de Molukse militairen slechts tijdelijk ingedeeld waren geweest bij de Koninklijke Landmacht. daardoor hadden zij geen formele ambtelijke aanstelling gehad. Hierdoor waren zij ook geen ambtenaar in de zin van de Militaire Ambtenarenwet uit 1931. 
Hierna is er nog herhaaldelijk voorgesteld om de Molukkers uit eigen beweging opnieuw in het leger op te nemen. In het kabinet bleef telkens echter een wisselende meerderheid tegen remilitarisering. Het politieke spel was in volle gang.

Wel bood de regering medio 1952 een deel van de Molukse ex-militairen een bewakingsfunctie aan. Er zou bij voldoende belangstelling een burgerbewakingskorps worden opgericht. Maar de grootste Molukse organisaties voelden niets voor dat idee. Ze hadden grote bezwaren tegen het burgerkarakter van het korps.
Tevens verbonden zij ook nog politieke eisen ten gunste van de RMS aan deelname aan dit korps. Hierdoor was ook dit plan van de baan.

Molukkers bij de Krijgsmacht MBK

stichting Molukkers bij de Krijgsmacht is gevestigd te Rotterdam – KvK 74489941
Voor correspondentie molukkersbijdekrijgsmacht@gmail.com

Copyright 2020 @ All rights Reserved Design by MBK Design

Molukkers bij de Krijgsmacht MBK