21-08-2020 Verslag Kranslegging Indië-Herdenking 15 Augustus 2020. Op 15 augustus 2020 heeft de Indië-Herdenking te Den Haag plaats gevonden waarbij tante Non Aponno de krans heeft mogen leggen voor alle militaire slachtoffers en met name voor de KNIL militairen. Veteraan Latoya Hallatu begeleidde tante Non en bracht een militaire ere groet. Namens de stichting MolukkersbijdeKrijgsmacht waren ook aanwezig Ben Manuputty en Ray van der Schaft-Pelupessy. Na de plechtigheid zijn zij richting hotel Promenade gegaan waar een maaltijd werd geserveerd voor de genodigden. Later hebben tante Non Aponno, tante Mien Suitela-Malawau, Latoya Hallatu, Ben Manuputty, Frank Markus en Ray vander Schaft-Pelupessy in de lobby nog na gepraat. Na een kort samenzijn zijn zij allen huiswaarts gekeerd. Het was een mooie en emotionele dag. 16-08-2020 Oorlogsslachtoffers uit het voormalig Nederlands-Indië. 75 jaar na de capitulatie van het Japanse keizerlijke leger in Nederlands-Indië wordt er vooral stilgestaan bij het einde van de Japanse bezetting van het voormalig Nederlands-Indië. Al die jaren is er echter verheimelijkt dat de oorlogsslachtoffers uit de kolonie het kind van de rekening werden in het naoorlogse Nederland. Hun rechtsherstel is tot op de dag van vandaag uitgebleven. Een gedetailleerde uitleg over dit naoorlogse leed kunt u lezen in het artikel op www.FTM.nl. “De Indische Nederlanders zijn geofferd voor grotere belangen”. Follow The Money (FTM) is een journalistieke beweging in Nederland met een glashelder doel: Waarheidsbevinding in dienst van de samenleving. 15-08-2020 Nationale Indië-Herdenking stichting 15 Augustus 1945. De Nationale Indië-Herdenking zal op15 augustus 2020 plaatsvinden bij het Indië-monument te Den Haag. Op deze dag zal worden stilgestaan bij het einde van de tweede wereldoorlog voor het koninkrijk der Nederlanden en herdenken wij alle slachtoffers van de slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. De oorlogservaringen en de grootschalige ontheemding die volgde werken door tot op de dag van vandaag bij inmiddels 2 miljoen Nederlanders met een Indisch/Moluks oorlogsverhaal in de familie en ook in onze samenleving als geheel. Wij herdenken alle slachtoffers ondermeer Indonesiers, Molukkers, Indo-Europeanen, Europeanen, Papoea’s en de Chinese Indonesiers. Dit betreft burgerslachtoffers en militaire slachtoffers. Namens de stichting 15 Augustus zal onze voorzitter Latoya Hallatu bij het monument een Militair Saluut brengen en tante Non Aponno zal de krans leggen voor alle militaire slachtoffers en speciaal voor de KNIL militairen die zijn gesneuveld. I.v.m. de Corona zal de herdenking niet zoals gebruikelijk groot zijn opgezet maar juist kleinschalig  en niet openbaar. Het programma zal dus worden aangepast. Naast onze premier dhr. Mark Rutten en Ministers zal ook onze Z.K.H Koning Willem-Alexander aanwezig zijn. Deze herdenkingceremonie kan men live volgen op 15 augustus om 12:10 tot 13:30 via NPO1 of online via NPO Start. 11-08-2020 Oproep Commissieleden. Het bestuur is op zoek naar personen die zich willen inzetten op vrijwillige basis voor onze stichting. Wij zoeken personen die in een van de commissies willen plaatsnemen, meedenken en helpen zaken te realiseren. Het enige wat wij vragen is een goede motivatie, flexibiliteit en onze doelstelling nastreeft. Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met het bestuur d.m.v. een mail of bellen. Terima kasih Salam Hormat Bestuur MolukkersbijdeKrijgsmacht. 2-04-2020 Veteranendag 2020 De Stichting Molukkers bij de Krijgsmacht is teleurgesteld dat de Veteranen dag 2020 niet door gaat. Uiteraard respecteren wij dit besluit. Hopelijk zien wij u weer op de veteranen dag 2020. Lees publicatie van het Veteranen Instituut. Quote Laatste nieuws Veteranendag 2020. Als gevolg van de corona-crisis volgen maatregelen en afzeggingen van evenementen elkaar in snel tempo op. De vraag is daarom aan de orde of de Nederlandse Veteranendag nog wel doorgaat op 27 juni a.s. Daarover het volgende: Op donderdag 2 april heeft het Dagelijks Bestuur van het Nationaal Comité Veteranendag moeten besluiten dat een feestelijke Nederlandse Veteranendag zoals we die al vijftien jaar kennen, niet wenselijk en mogelijk is. Dat betekent een afgelasting van alle fysieke delen van de dag: het evenement op het Malieveld, het defilé voor Z.M. de Koning, de medaille-uitreiking op het Binnenhof, de openingsceremonie in de Ridderzaal en de fly-past. Het campagneteam van het Nationaal Comité Veteranendag werkt nu een alternatief programma uit. Op korte termijn volgt nadere informatie. Drs. Jaap Smit Voorzitter Nationaal Comité Veteranendag Unquote 7-02-2020 Mededeling over de website MBK Na ondezoek en vragen over de bereikbaarheid van onze website en Contact pagina, is gebleken dat reacties van belangstellenden niet werd ontvangen en dus tijdelijk niet in onze mailbox terechtkwamen. Hierdoor hebben wij als stichting  uw mogelijke vragen of reacties niet kunnen beantwoorden. Onze excuus hiervoor! Inmiddels is deze fout hersteld. Wij zullen uw vragen en reacties netjes beantwoorden. 2-01-2020 Stichting Molukkers bij de Krijgsmacht Nieuwjaarswens en dankbetuiging. Namens het bestuur van de Stichting Molukkers bij de Krijgsmacht wensen wij u een gezond en gelukkig 2020. De stichting dankt  zijn donateurs, sympathisanten en de achterban voor hun steun en vertrouwen. Wij hopen dit jaar een aantal aktiviteiten te kunnen realiseren m.b.t. onze doelstellingen. De stichting zal dit jaar op 27 Juni weer deelnemen aan de  jaarlijkse Nationale Veteranendag en het Defile. Op 15 Augustus zal er worden deelgenomen aan de Nationale Indie-Herdenking. Verdere informatie over deelname aan evenementen/aktiviteiten dit jaar, wordt later bekend gemaakt (Agenda). 24-12-2019 Kerstgroet Langs deze weg wil het bestuur u fijne kerstdagen toewensen. 15 -08-2019

Stichting Molukkers bij de Krijgsmacht aanwezig tijdens de Nationale Indie-Herdenking Den Haag.

De stichting Molukkers bij de Krijgsmacht was aanwezig tijdens de Nationale Indie-Herdenking in Den Haag op 15 Augustus.   De aanwezige leden brachten een gezamelijk Militaire Groet bij het monument. Na deze plechtigheid is de afvaardiging van de stichting Molukkers bij de Krijgsmacht naar het Crowne Plaza hotel gegaan om een indische maaltijd te nuttigen en een voorstelling bij te wonen van o.a. de Gebroeders Timisela. Verder werden er gesprekken gevoerd met belangstellenden en uitleg gegeven over onze stichting. Later in de middag werd er afscheid genomen en trok iedereen huiswaarts. Volgend jaar 2020 zal de Stichting natuurlijk weer aanwezig zijn.

21-06-2019 St.Molukkers bij de Krijgsmacht Deelname aan de Nationale Veteranen-dag 2019 Op de Nationale Veteranen-dag zal de St. MolukkersbijdeKrijgsmacht aanwezig zijn. Wij delen een stand samen met de Bond van Wapenbroeders. Deze stand is tevens het verzamelpunt van alle leden en belangstellenden van onze stichting. U bent dan ook van harte welkom en wij hopen dat dit weer een bijzondere dag mag worden. De stichting zal op die dag in de stand een doorlopende presentatie houden over de KNIL en er ligt informatiemateriaal over de KNIL en de stichting MolukkersbijdeKrijgsmacht. Verder zal de stichting met een detachement deelnemen aan het Defilé en zal daarbij ook zijn eigen vlag voeren. Het bestuur is dankbaar dat onze stichting voor de tweede keer aanwezig mag zijn en hoopt op uw komst en belangstelling. Ons hoofddoel is om onze eerste generatie KNIL en alle KNIL militairen te eren en hen het respect te geven. 03-04-2019 MolukkersbijdeKrijgsmacht officieel een stichting. Jongstleden 3 April 2019 is de stichting (i.o.) MolukkersbijdeKrijgsmacht officieel een stichting geworden. Bij de Notaris waren aanwezig de voorzitter Latoya Hallatu, secretaris Ray van der Schaft-Pelupessy en penningmeester, Arthur Dias en hebben namens het bestuur de akte getekend. Wij danken onze achterban voor het vertrouwen en hopen hiermee voor de toekomst onze doelstelling nog beter uit te dragen. 25-03-2019 Documentaire Molukse geschiedenis in Den Helder. DEN HELDER – In Zevenskoop wordt zaterdag 7 en zondag 8 april de documentaire ‘de geschiedenis van de Molukkers in Nederland èn Den Helder’ vertoond aan het Julianaplein in Den Helder. https://www.rodi.nl/regio/denhelder/nieuws/22138/span- 14-03-2019 Eerste Molukkers arriveerden in Nederland (21 Maart 2019).
21 maart 1951: Precies 68 jaar geleden arriveerden de eerste Molukkers in Nederland
01-02-2019 Aanvraag Stichtingsvorm voor de MBK. Het bestuur MBK meldt dat de aanvraag voor een stichtingsvorm is ingediend. Zodra dit is gerealiseerd, zullen wij dit op de site vermelden. Wij verwachten binnen 1 maand de stichtingsvorm te mogen dragen. 01-01-2019 Dank Het bestuur van de MBK wil de volgende personen en organisaties bedanken voor hun medewerking, donatie en sponsorschap het afgelopen jaar (2018). Fabio Dinsbach Mw. A.H. Helaha-Noya Stichting Moluks Historisch Museum (MuMa) Mw. Nanneke Wigard Bond van Wapenbroeders (BvW) Dhr. Edwin Saiboo Landgoed Bronbeek Veteranen Instituut Ministerie van Defensie Nationale herdenking 15 augustus 1945 Raad van Advies De sponsors: Toko Urrie,  New Easy Clean B.V. Kledingreparatie Koperwiek 24-12-2018 Kerstgroet Langs deze weg wil het bestuur van de MBK u fijne kerstdagen en een gelukkig & gezond 2019 toewensen. Ook willen wij u bedanken voor de steun en betrokkenheid. Wij hopen u in het nieuwe jaar verder te mogen informeren over onze organisatie en doelstelling. Wij zouden het dan ook prettig vinden uw steun en enthousiasme in 2019 te mogen ontvangen. Door uw bijdrage en betrokkenheid zal de MBK meer bekendheid krijgen en meer kunnen betekenen voor onze 1e generatie.   Salam dan Hormat Het bestuur Molukkers bij de Krijgsmacht (MBK)