Geschiedenis

Hieronder slechts een kleine greep uit de gebeurtenissen rondom de Molukse militairen

KNIL - Koninklijk Nederlands Indisch Leger
Molukkers bij het KNIL MBK

KNIL militairen aan boord van de Kota Inten.
Alleen bekend in het midden sergeant-majoor Smit,. Rechts van hem de twee vrienden Johnny Pattiasina en Mooz Latuheru.

Molukkers bij de marine
Molukkers bij de Marine Opl kamp Hilversum

Molukkers bij de marine waren niet bij het KNIL ingedeeld. Hierdoor bleven zij in dienst van de marine. Toch kozen de meesten ervoor om mee te gaan naar Nederland.

Molukkers bij de marine
Molukkers bij de Marine Opl kamp Hilversum

Molukkers bij de marine waren niet bij het KNIL ingedeeld. Hierdoor bleven zij in dienst van de marine. Toch kozen de meesten ervoor om mee te gaan naar Nederland.

Geen ontslag op Java
RMS Demonstraties in Jakarta 1951

In de loop van 1950 waren er gespannen situaties ontstaan in en rondom de verschillende kampementen. De Molukse militairen verbleven hier met hun gezinnen. In Makassar werd in augustus 1950 zelfs gevochten tussen Molukse en Indonesische militairen.

Nederland als alternatief
Vertrek van de Kota Inten vanuit Surubaya 20 februari 1951

Wachtend op het vertrek van de Kota Inten vanuit Surubaya op 20 februari 1951. Het eerste schip dat naar Nederland zou vertrekken.

De demobilisatie
Registratie voor vertrek

Iedereen moest langs de controlepost en zich laten registreren. Zonder registratie kon men niet aan boord. Ondanks alle controles zijn er nog enkele honderden Molukkers zonder registratie aan boord gekomen. Zij werden later als de groep verstekelingen geregistreerd.

De overtocht
De overtocht Spelende kinderen aan boord van de Kota Inten 1951

Begin 1951 had de Nederlandse regering na veel wikken en wegen besloten om de Molukse militairen in de vijf doorgangskampen op Java met hun gezinnen ‘tijdelijk’ naar Nederland te halen.

Een kille aankomst
een kille aankomst in Nederland MBK

Op 21 maart 1951 arriveerde de Kota Inten als eerste schip met Molukkers. Maar een prettige ontvangst viel de groep niet ten deel. Kort na aankomst kregen de militairen te horen dat zij ‘gedemilitariseerd’ waren.

De eerste opvang
Opknappen van de woningen in Lunetten 9 maart 1951

Er was nog een ander probleem dat Nederland moest oplossen voor  de aankomst. Dat was de huisvesting. Als gevolg van de Tweede wereldoorlog was er een grote woningnood. Gewone huizen waren voor de nieuwkomers dus niet beschikbaar.

Maatschappelijke zorg
Twee vrouwen tijdens een_bijeenkomst in woonoord Oude Molen

Aanvankelijk was een groot aantal departementen betrokken bij de opvang. Coördinatie vond plaats door een interdepartementale commissie. 

De ontslagkwestie
Demonstratie KNIL Binnenhof

De Molukse militairen legden zich niet zo maar neer bij hun ontslag uit militaire dienst. Ze gingen opnieuw naar de rechter. En in eerste instantie stelde de rechtbank hen in het gelijk. Het Militair Ambtenarengerecht in Den Haag verklaarde het ontslag nietig.

De schepen
De Kota inten in de havern van Surubaya voor troepentransport 1947

De schepen waarmee de Molukse militairen en hun gezinnen in 1951 naar Nederland voeren waren over het algemeen oude schepen met een avontuurlijke geschiedenis. Door de Tweede Wereldoorlog was men wereldwijd nog bezig ontheemden terug te brengen naar hun thuisland.

Tips voor meer informatie

De gegevens zijn grotendeels gebaseerd op het boek van A. Lagenberg,
Schakel tussen twee werelden (Amsterdam 1991).
De meeste foto’s komen uit de collectie Jim Worung van het Moluks Historisch museum, het Nationaal Archief en diverse krantenarchieven.

Molukkers bij de Krijgsmacht MBK

stichting Molukkers bij de Krijgsmacht is gevestigd te Rotterdam – KvK 74489941
Voor correspondentie molukkersbijdekrijgsmacht@gmail.com

Copyright 2020 @ All rights Reserved Design by MBK Design

Molukkers bij de Krijgsmacht MBK